2 Square

0 Jialiang Zhu
1 Jimmy Wang
2 Jay Shi
3 Frank Wang
4 Julien Dai
5 Dawei Yang
7 Misk Dong
11 Jerry Yan
16 Rujie Zhao
18 Jay Jin
20 Dada Wang
25 Sawyer Huang
26 Young Che
27 Jerrie Tian
29 Tom Zeng
30 Qiu Qiu
34 Beast Feng
50 Kingkong Wang
79 Yan Jun Tang
93 Bo Yi Wang