NYU

0 Jinwoo Kim
3 Dingsu Wang
6 Stefano De Rossi
7 Alexander Brickhaus
8 Tianyu  Zhang
10 Yue Li
11 Mike Chen
13 Yongxin Zhu
14 Ian  Soder
15 Pengyun Ding
16 Linhui Sang
18 Jake  Golvin
21 Kilian Hauser
23 Aman Garg
24 Yin Zhou